Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกประกาศเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน phakdeehos01 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส4 ประจำปี 2565 phakdeehos01 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 phakdeehos01 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 phakdeehos01 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานบริการ ระหว่างวันที่ 6- 12 กันยายน phakdeehos01 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลภักดีชุมพลปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 phakdeehos01 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลภักดีชุมพลปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 phakdeehos01 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกนโยบายและทิศทางการบริหารงาน กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 phakdeehos01 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกข้อมูลทั่วไป ยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 phakdeehos01 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ประจำกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมระหว่างวันที่11 - 30 สิงหาคม 2565 phakdeehos01 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อก๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา phakdeehos01 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 phakdeehos01 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อก๒๘ กรกฏาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว phakdeehos01 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานบริการ(แพทย์แผนไทย) phakdeehos01 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องอบผ้าขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phakdeehos01 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องอบผ้าขนาด ๒๐๐ ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phakdeehos01 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ phakdeehos01 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 phakdeehos01 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้างใตรมาส3ประจำปีงบประมาณ2565 phakdeehos01 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานบริการ ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. -22 ก.ค.65 phakdeehos01 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 phakdeehos01 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
กระทู้สอบถาม Anonymous (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 6 มิ.ย.65 phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565 phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน

หน้า