ตัวรวบรวมแหล่งข่าว

เล็บครุฑลังกา

บ้านสวนพอเพียง - 11 สิงหาคม, 2020 - 18:44
Keywords: เล็บครุฑหมวดหมู่ของบล็อก: ไม้ดอกไม้ประดับ

 

เล็บครุฑลังกา

เล็บครุฑลังกา  ดังจาก โซเชียล  มีชายคนหนึ่ง  ไปงานบุญ  แล้วได้เห็น  เขาแจกจำปาดะทอดวางในใบเล็บครุฑ   เขาถามว่า ใบอะไร  คนแจกตอบว่าใบเล็บครุฑ  แต่คำว่าลังกา  น่าจะเพี่ยนมาจากคำว่า ลานกา (ลานสกา ชื่อ อำเภอ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช) เพราะที่นคร  จะมีเล็บครุฑนี้มากที่สุดที่ลานสกา

เล็บครุฑลังกา   ที่นครศรี เรียก เล็บครุฑเล็บช้าง  พอชื่อเล็บครุฑลังกา ดังขึ้นมา   ชื่อเล็บครุฑเล็บช้างก็แผ่วไปเลย

 

  

 

ขอบคุณบ้านสวนพอเพียง

084-167-4671 ป้าเล็ก

 

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตัวดึงฟีด