Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม phakdeehos03 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะ สอบราคาซ์้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม phakdeehos03 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล จัดนิทรรศการ โรงพยาบาลคุณธรรม 22 เมษายน 2560 phakdeehos03 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ รพ.ภักดีชุมพล ประจำปี๒๕๖๐ phakdeehos03 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ รับสมัคร คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ phakdeehos03 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ๙ กันยายน ๒๕๕๙ phakdeehos04 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม phakdeehos04 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกเพื่อประชาชนสุขภาพดี โรงพยาบาลภักดีชุมพล กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเจาทอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ “กิจกรรมลูกหลานเติบโตสมวัย ใส่ใจพัฒนาการ” วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพระราชภาวนาวราจารย์ โรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos04 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประมวลภาพ โครงการแม่สมส่วน ลูกสมบูรณ์ ตำบลเจาทอง ปี 2559 ณ ห้องประชุมภูทยา โรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos04 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล ได้นำน้อง นศ.แพทย์ชั้นปีที่ 4 รพ.มหาราชนครราชสีมา-ม.มหิดล ร่วมเรียนรู้งาน LTC และออกตรวจเยี่ยมสุขภาพผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและให้กำลังใจครอบครัวผู้ป่วยที่บ้าน phakdeehos04 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกคปสอ.ภักดีชุมพล และหัวหน้าส่วนราชการ รับการตรวจเยี่ยมเสริมพลังระบบสุขภาพ DHS PCA และตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย จากตัวแทนเขตนครชัยบุรินทร์ วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประภูทยา โรงพยาบาลภักดีชุมพล และ ออกเยี่ยม รพ.สต.ถ้ำแก้ว phakdeehos04 ปี 6 เดือน ก่อน
กระทู้แนะนำเว็บไซท์รวมคลีนิทคันตกรรม Anonymous (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)04 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกอบรมแกนนำนักเรียนชั้นมัธยมอำเภอภักดีชุมพล ‪#‎โครงการรู้รักในวัยเรียนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์‬ วันที่8กรกฏาคม 2559 ณ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา phakdeehos04 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกอบรมแกนนำนักเรียนชั้นมัธยมอำเภอภักดีชุมพล ‪#‎โครงการรู้รักในวัยเรียนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์‬ วันที่8กรกฏาคม 2559 ณ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา phakdeehos04 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2559 phakdeehos04 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประมวลภาพ โครงการเพื่อชีวิตที่สดใสเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันอังคารที่๒๘มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หอประชุมพระราชภาวนาจารย์ โรงพยาบาลภักดีชุมพล อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ phakdeehos04 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ phakdeehos04 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ phakdeehos04 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประมวลภาพ การประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาความรู้การดูแลระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) MariaDB Galera Cluster HAProxy Keepalived ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ณ โรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos04 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ phakdeehos04 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อก20 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา pimpim04 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อก2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี phakdeehos04 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประมวลภาพ โครงการรักษ์คน รักษ์องค์กรคุณภาพ พัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม โรงพยาบาลภักดีชุมพล ระหว่างวันที่ 23-24 ม.ค. 59 ณ แบคคัส โฮม รีสอร์ท pimpim04 ปี 12 เดือน ก่อน
รายการบล็อก5 มกราคม 2559 โรงพยาบาลภักดีชุมพลสีขาว ปลอดยาเสพติด phakdeehos05 ปี 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวา มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา "วันพ่อแห่งชาติ" phakdeehos05 ปี 1 เดือน ก่อน

หน้า