Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพอ่านค่าผลการสอบเทียบ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ phakdeehos03 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประชุม อสม.ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2560 phakdeehos03 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ออกหน่วยตลาดนัด บ้านหัวยหินฝน phakdeehos03 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกหน่วย บ้านโนนผักหวาน phakdeehos03 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกการติดตาม ivm การจัดการยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกตามหลักการจัดการแมลงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน เพื่อประเมินรับรองรอบ2 วันที่ 10 ส.ค. 2560 phakdeehos03 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ 2560 คณะประสานงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 phakdeehos03 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อก7 สิงหาคม2560 ทีมหมอครอบครัวตำบลเจาทอง ออกเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจกับผู้สูงอายุ phakdeehos03 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล ร่วมทำบุญถวายเพลพระ และปลูกต้นไม้และเพาะกล้าดาวเรือง ในโอกาสวันถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและถวายพระพรสมเด็จรัชกาลที่ 10 phakdeehos03 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลภักดีชุมพล รับคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 phakdeehos03 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล รับผู้ตรวจจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากส่วนกลาง เขต และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 phakdeehos03 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลภักดีชุมพล ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา phakdeehos03 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกขอพระองค์ทรงพระเจริญ phakdeehos03 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม phakdeehos03 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะ สอบราคาซ์้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม phakdeehos03 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล จัดนิทรรศการ โรงพยาบาลคุณธรรม 22 เมษายน 2560 phakdeehos03 ปี 11 เดือน ก่อน
รายการบล็อกงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ รพ.ภักดีชุมพล ประจำปี๒๕๖๐ phakdeehos03 ปี 12 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ รับสมัคร คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ phakdeehos04 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ๙ กันยายน ๒๕๕๙ phakdeehos04 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม phakdeehos04 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกเพื่อประชาชนสุขภาพดี โรงพยาบาลภักดีชุมพล กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเจาทอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ “กิจกรรมลูกหลานเติบโตสมวัย ใส่ใจพัฒนาการ” วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพระราชภาวนาวราจารย์ โรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos04 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประมวลภาพ โครงการแม่สมส่วน ลูกสมบูรณ์ ตำบลเจาทอง ปี 2559 ณ ห้องประชุมภูทยา โรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos04 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล ได้นำน้อง นศ.แพทย์ชั้นปีที่ 4 รพ.มหาราชนครราชสีมา-ม.มหิดล ร่วมเรียนรู้งาน LTC และออกตรวจเยี่ยมสุขภาพผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและให้กำลังใจครอบครัวผู้ป่วยที่บ้าน phakdeehos04 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกคปสอ.ภักดีชุมพล และหัวหน้าส่วนราชการ รับการตรวจเยี่ยมเสริมพลังระบบสุขภาพ DHS PCA และตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย จากตัวแทนเขตนครชัยบุรินทร์ วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประภูทยา โรงพยาบาลภักดีชุมพล และ ออกเยี่ยม รพ.สต.ถ้ำแก้ว phakdeehos04 ปี 8 เดือน ก่อน
กระทู้แนะนำเว็บไซท์รวมคลีนิทคันตกรรม Anonymous (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)04 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกอบรมแกนนำนักเรียนชั้นมัธยมอำเภอภักดีชุมพล ‪#‎โครงการรู้รักในวัยเรียนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์‬ วันที่8กรกฏาคม 2559 ณ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา phakdeehos04 ปี 9 เดือน ก่อน

หน้า