รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ(กลุ่มการฯ)ระหว่างวันที่ 1-17 ธันวาคม 2564

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ

(กลุ่มการฯ)ระหว่างวันที่  1-17  ธันวาคม 2564

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ(กลุ่มงานทันตกรรม)ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2564

โรงพยาบาลภักดีชุมพล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ

(กลุ่มงานทันตกรรม)ระหว่างวันที่  26 พฤศจิกายน - 8  ธันวาคม 2564 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ(กลุ่มการพยาบาล)ระหว่างวันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลภักดีชุมพล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ

(กลุ่มการพยาบาล) กำหนดการรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ชั้น ๒ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ได้ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้น วันหยุดราชการ)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS