ประกาศมาตรการ กลไก การวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศมาตรการ กลไก การวางระบบในการดำเนินการ

เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

หมวดหมู่: