Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกขอขอบคุณ บริษัทแอดวานซ์ ไวเรส เน็ทเวอร์ค (AIS) phakdeehos02 วัน 22 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพลขอเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักเร่งด่วน คลอดหรือฉุกเฉินเท่านั้น phakdeehos02 สัปดาห์ 3 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกเรื่องการประเมินผลข้าราชการประจำปี 2563 phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกขออนุญาตประกาศแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564 phakdeehos02 เดือน 19 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุภาพที่ 9 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1 phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์ phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนทางการเงิน(Planfin)และแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล phakdeehos02 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2564 phakdeehos02 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค phakdeehos03 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด phakdeehos04 เดือน 17 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2563 phakdeehos04 เดือน 1 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน ๔ เครื่อง phakdeehos04 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศ phakdeehos04 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน phakdeehos04 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน phakdeehos04 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ phakdeehos04 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากร ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ phakdeehos04 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ phakdeehos04 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน

หน้า