Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 2-17 ก.พ. 2566 phakdeehos020 ชั่วโมง 44 นาที ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 19 - 31 ม.ค. 2566 phakdeehos01 สัปดาห์ 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ปีงบประมาณ 2566 phakdeehos03 สัปดาห์ 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ปีงบประมาณ 2566 phakdeehos03 สัปดาห์ 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ปีงบประมาณ 2566 phakdeehos03 สัปดาห์ 5 วัน ก่อน
รายการบล็อก่ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ phakdeehos04 สัปดาห์ 1 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค.2565 - 16 ม.ค. 2566 phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศ MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อก"แผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประจำปีงบประมาณ 2566" phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศ เผยแพร่นโยบายและยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ปีงบประมาณ 2566 phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศ MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2566 phakdeehos01 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลภักดีชุมพลปีงบประมาณ 2565 phakdeehos01 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. - 7 ม.ค. 66 phakdeehos01 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการพยาบาล)ระหว่างวันที่ 14 - 22 ธ.ค.2565 phakdeehos01 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 13 - 23 ธ.ค.2565 phakdeehos01 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 phakdeehos01 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกนโยบาย และทิศทางพัฒนางานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 phakdeehos01 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อก๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ phakdeehos01 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา(21พ.ย.-16ธ.ค.65) phakdeehos02 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน

หน้า