Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกประกาศมาตรการกลไก ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง phakdeehos01 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ phakdeehos01 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ phakdeehos01 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ phakdeehos01 ปี 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2562 phakdeehos01 ปี 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง phakdeehos01 ปี 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง phakdeehos01 ปี 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประชาสัมพันธ์รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเวชกิจฉุกเฉิน(รายเดือน) phakdeehos01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2562 phakdeehos01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2562 phakdeehos01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม2562 phakdeehos01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2562 phakdeehos01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2562 phakdeehos01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2562 phakdeehos01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฏาคม 2562 phakdeehos01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562 phakdeehos01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2562 phakdeehos01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) phakdeehos01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 phakdeehos01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 phakdeehos01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพลนำโดยนายแพทย์วิชิต รุ่งพุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล นำคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่ประกาศเจตนาต่อต้านการทุจริต phakdeehos01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบปรับปรุงอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos01 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟัน phakdeehos01 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ phakdeehos01 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งจพ.เวชสถิติถึงวันที่ 20 กันยายน2562 phakdeehos01 ปี 4 เดือน ก่อน

หน้า