Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2563 phakdeehos01 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน phakdeehos01 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง phakdeehos01 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา ๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายพระราชสมภพ phakdeehos01 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกขอเชิญชวนนำบุตรหลานชาวอำเภอภักดีชุมพล รับการตรวจพัฒนาการเด็ก พร้อมคำปรึกษาการดูแลเด็กครบวงจร ฟรี phakdeehos01 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อกเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ phakdeehos01 ปี 4 เดือน ก่อน
รายการบล็อก4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระเจริญ phakdeehos01 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกนโยบาลด้านการจัดการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม phakdeehos01 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2563 phakdeehos01 ปี 5 เดือน ก่อน
รายการบล็อกเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ 3 มิถุนายน 2563 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ phakdeehos01 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2563 phakdeehos01 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกบริการสายด่วน ให้คำปรึกษาด้านจิตใจ phakdeehos01 ปี 6 เดือน ก่อน
รายการบล็อกคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มอบอุปกรณ์สนับสนุน สู้วิกฤติ COVID-19 phakdeehos01 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า phakdeehos01 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563 phakdeehos01 ปี 7 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศขอขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งนักโภชนาการ phakdeehos01 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งนักโภชนาการ phakdeehos01 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน phakdeehos01 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 phakdeehos01 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล เรื่องการปรับอัตราค่าบริการ phakdeehos01 ปี 8 เดือน ก่อน
รายการบล็อกขั้นตอนการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกข้อมูลทั่วไป นโยบาย และยุทธศาสตร์รพ.ภักดีชุมพล phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนโรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ phakdeehos01 ปี 9 เดือน ก่อน

หน้า