Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน phakdeehos010 เดือน 5 วัน ก่อน
รายการบล็อกโครงการอาหารปลอดภัย phakdeehos010 เดือน 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศแผนงานโครงการปี 2562 phakdeehos010 เดือน 6 วัน ก่อน
รายการบล็อกเนื่องในโอกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ phakdeehos010 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อก สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.ภักดีชุมพล phakdeehos010 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกstroke โรคหลอดเลือดสมอง phakdeehos011 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศขอขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย phakdeehos011 เดือน 4 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกขยายเวลารับสมัครลูกจ้างรายวัน2อัตรา phakdeehos01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย phakdeehos01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกข่าวประชาสัมพันธ์ phakdeehos01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกพญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสาธารณสุข รพ.ภักดีชุมพล phakdeehos01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ ขอขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ถึงวันที่ 20 ก.พ.62 phakdeehos01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล เรื่องมาตรการประหยัดพลังงาน phakdeehos01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประชาสัมพันธ์ phakdeehos01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล.รับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(รายวัน) phakdeehos01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประชาสัมพันธ์ phakdeehos01 ปี 1 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง phakdeehos01 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างวันละ 310 บาท phakdeehos01 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกโรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 phakdeehos01 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ-สขร-ธ.ค.-61 phakdeehos01 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ-สขร-พ.ย.-61 phakdeehos01 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ-สขร-ต.ค-61 phakdeehos01 ปี 2 เดือน ก่อน
รายการบล็อกคณะ พชอ อำเภอภักดีชุมพล และ คปสอ. ภักดีชุมพล ได้ร่วมกันจัด โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน phakdeehos01 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน 6 รายการ phakdeehos01 ปี 3 เดือน ก่อน
รายการบล็อกDelsnet สอนเขียนโปรแกรมเดลไฟ delphi delsnet01 ปี 4 เดือน ก่อน

หน้า