ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระหว่างวันที่ 4- 12 ต.ค. 66

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

ระหว่างวันที่ 4- 12 ต.ค. 66 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หมวดหมู่: