ข่าว ประกาศ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล เรื่องขอเปิดบริการเฉพาะผู้ที่ที่มีอาการเร่งด่วน คลอดหรือฉุกเฉินเท่านั้น

ประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล  เรื่องขอเปิดบริการเฉพาะผู้ที่ที่มีอาการเร่งด่วน คลอดหรือฉุกเฉินเท่านั้น

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ(กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก )

ระหว่างวันที่ 3-14 กันยายน 2564 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์

ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หน้า

Subscribe to RSS - ข่าว ประกาศ