ข่าว ประกาศ

รูปภาพของ phakdeehos

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 1-10 พ.ย.66

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 1-10 พ.ย.66

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ถึงวันที่ 3 พ.ย.66

ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ถึงวันที่ 3 พ.ย.66

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รูปภาพของ phakdeehos

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

หน้า

Subscribe to RSS - ข่าว ประกาศ