ข่าว ประกาศ

รูปภาพของ phakdeehos

MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการ

เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศเผยแพร่แผนทางการเงิน(Planfin) และแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศเผยแพร่แผนทางการเงิน(Planfin) และแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบ


รูปภาพของ phakdeehos

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หน้า

Subscribe to RSS - ข่าว ประกาศ