บล็อก

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศเผยแพร่ผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเผยแพร่ผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

File: 
AttachmentSize
PDF icon 3.EB-12.pdf1.17 MB
รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ รายการที่ ๑. เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด รายการที่ ๒ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลภักดีชุมพล อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ิด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศมาตรการกลไก ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมาตรการกลไก ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อก