ข่าว ประกาศ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศขยายเวลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา(5-21 ต.ค.65)

ประกาศขยายเวลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา (จากวันที่ 5-21 ตุลาคม 2565)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา(19-30ก.ย.65) และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา (19-28ก.ย.65)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา(19-30ก.ย.65)

และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา (19-28ก.ย.65) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

: กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หน้า

Subscribe to RSS - ข่าว ประกาศ

คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน