ข่าว ประกาศ

รูปภาพของ phakdeehos

นโยบายและทิศทางการบริหารงาน กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565

นโยบายและทิศทางการบริหารงาน กระทรวงสาธารณสุข

ปี 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ประจำกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมระหว่างวันที่11 - 30 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประจำกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมระหว่างวันที่11 - 30 สิงหาคม 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หน้า

Subscribe to RSS - ข่าว ประกาศ