ข่าว ประกาศ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ทันตกรรม รายการ ยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ทันตกรรม รายการ ยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

๒๓ ตุลาคม วันปิยะมหาราช

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศขยายเวลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา(5-21 ต.ค.65)

ประกาศขยายเวลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา (จากวันที่ 5-21 ตุลาคม 2565)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หน้า

Subscribe to RSS - ข่าว ประกาศ