ข่าว ประกาศ

รูปภาพของ phakdeehos

มาตรการกลไกในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการกลไกในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประชาสัมพันธ์

รูปภาพของ phakdeehos

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หน้า

Subscribe to RSS - ข่าว ประกาศ