บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ประจำกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมระหว่างวันที่11 - 30 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประจำกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมระหว่างวันที่11 - 30 สิงหาคม 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานบริการ(แพทย์แผนไทย)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานบริการ(แพทย์แผนไทย)

ระหว่างวันที่19-27 กรกฎาคม 2565 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

 

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos