Recent content

ชนิดชื่อผู้เขียนตอบแก้ไข
รายการบล็อกขอเชิญร่วมทำบุญ เปิดคลินิกโรคเรื้อรังใหม่ phakdeehos03 เดือน 4 วัน ก่อน
รายการบล็อกรพ.ภักดีชุมพล ประชุมจัดทำแผนรับจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล (Planfin) ปีงบประมาณ 2564 phakdeehos04 เดือน 2 วัน ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน phakdeehos04 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2563 phakdeehos05 เดือน 15 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2563 phakdeehos05 เดือน 15 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน phakdeehos05 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง phakdeehos05 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา ๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายพระราชสมภพ phakdeehos06 เดือน 3 ชั่วโมง ก่อน
รายการบล็อกขอเชิญชวนนำบุตรหลานชาวอำเภอภักดีชุมพล รับการตรวจพัฒนาการเด็ก พร้อมคำปรึกษาการดูแลเด็กครบวงจร ฟรี phakdeehos06 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ phakdeehos06 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อก4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระเจริญ phakdeehos06 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกนโยบาลด้านการจัดการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม phakdeehos06 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2563 phakdeehos07 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ 3 มิถุนายน 2563 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ phakdeehos07 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2563 phakdeehos08 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกบริการสายด่วน ให้คำปรึกษาด้านจิตใจ phakdeehos08 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มอบอุปกรณ์สนับสนุน สู้วิกฤติ COVID-19 phakdeehos09 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า phakdeehos09 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563 phakdeehos09 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศขอขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งนักโภชนาการ phakdeehos010 เดือน 2 วัน ก่อน
รายการบล็อกรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งนักโภชนาการ phakdeehos010 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน phakdeehos010 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 phakdeehos010 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล เรื่องการปรับอัตราค่าบริการ phakdeehos010 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
รายการบล็อกขั้นตอนการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลภักดีชุมพล phakdeehos010 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน

หน้า