ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ(กลุ่มงานทันตกรรม)

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

(กลุ่มงานทันตกรรม) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หมวดหมู่: