บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีและพนักงานบริการ ระหว่างวันที่ 13-22 กันยายน66

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีและพนักงานบริการ

ระหว่างวันที่ 13-22 กันยายน66 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกดีเซลขนาด1ตัน

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกดีเซลขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูบไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อนสองล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ(4ประตุ)จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos