บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

๑๓ ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระหว่างวันที่ 4- 12 ต.ค. 66

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

ระหว่างวันที่ 4- 12 ต.ค. 66 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ(กลุ่มงานทันตกรรม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

(กลุ่มงานทันตกรรม) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตามที่โรงพยาบาลภักดีชุมพล ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภักดีชุมพล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13-19 กันยายน 2566 ไปแล้วนั้น

บัดนี้การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นางสาวสิริรัตน์ ครองตาเนิน สำรองนางสาวภัทราภรณ์เอื้อศิลป์

และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมาปฏิบัติงาน ในวันที่ 25 กันยายน 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos