บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์

ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานบริการ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานขับรถยนต์,

พนักงานบริการ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระหว่างวันที่ 5-13 ส.ค.64 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos