บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

File: 
AttachmentSize
PDF icon 1.powerpoint-ยุทธศาสตร์ชาติ-2567.pdf3.06 MB
PDF icon 1.ขอส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงปีงบประมาณ-2567.pdf2.45 MB
PDF icon 1.บันทึกข้อความประกาศขึ้นเวปMOIT2.pdf49.9 KB
PDF icon 1.บันทึกข้อความแผนทั้งองค์กร.pdf158.77 KB
PDF icon 1.แผนยุทธศาสตร์ฉบับแก้ไข-2567.pdf4.09 MB
PDF icon 1.วิสัยทัศน์-MOPH.pdf60.81 KB
PDF icon 2.14.pdf3.27 MB
PDF icon 2แผนกลยุทธ์-67.pdf45.4 KB
PDF icon 3กรอบแผนยุทธศาสตร์.pdf36.53 KB
PDF icon infographicนายวินัย-วิริยกิจจา-เป็นประธานกรรมการ.pdf620.72 KB
PDF icon MOIT2.4ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน-พ.ศ.-2564.pdf101.28 KB
PDF icon MOIT2.5ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ-สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข-พ.ศ.-2564-2-1.pdf621.76 KB
PDF icon MOIT2.5-คำสั่ง-ข้อกำหนด-64.pdf716.71 KB
PDF icon MOIT2.12-คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงาน.pdf107.09 KB
PDF icon MOIT2.13-คู่มือการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf95.26 KB
รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศมาตรการ กลไก การวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมาตรการ กลไก การวางระบบในการดำเนินการ

เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

MOIT1.2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

MOIT1.2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

 

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos