บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นักวิชาการการเงินและบัญชี

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นักวิชาการการเงินและบัญชี

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์และนวก.เงินและบัญชี ระหว่างวันที่ 3เม.ย. - 7เม.ย.66

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์และนวก.เงินและบัญชี

ระหว่างวันที่ 3เม.ย. - 7เม.ย.66 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รูปภาพของ phakdeehos

2 เมษายน – วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เมษายน – วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. 2566 - 27 เม.ย.66

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. 2566 - 27 เม.ย.66 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos