บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการพยาบาล)ระหว่างวันที่ 14 - 22 ธ.ค.2565

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

(กลุ่มการพยาบาล)ระหว่างวันที่ 14 - 22 ธ.ค.2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 13 - 23 ธ.ค.2565

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ระหว่างวันที่ 13 - 23 ธ.ค.2565 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา(21พ.ย.-16ธ.ค.65)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

(21พ.ย.-16ธ.ค.65) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos