บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

รูปภาพของ phakdeehos

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุภาพที่ 9 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุภาพที่ 9 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงพยาบาลภักดีชุมพล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำแก้ว โดยมี นพ.วชิระ บถพิบูลย์ นพ.สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ นพ.วิชิต รุ่งพุทธิกุล ผุ้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คปสอ.ภักดีชุมพล ร่วมต้อนรับในครั้งนี้

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์

ประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รูปภาพของ phakdeehos

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2564 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos