บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ รายการที่ ๑. เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด รายการที่ ๒ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ โรงพยาบาลภักดีชุมพล อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ิด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศมาตรการกลไก ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมาตรการกลไก ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รูปภาพของ phakdeehos

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos