บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

File: 
AttachmentSize
PDF icon -ประจำปี65.pdf179.19 KB
รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการยืม การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการยืม การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

 

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos