บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รูปภาพของ phakdeehos

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos