บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564

รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศเผนแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทันตกรรม รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศเผนแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทันตกรรม รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos