บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศเผยแพร่แผนทางการเงิน(Planfin) และแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศเผยแพร่แผนทางการเงิน(Planfin) และแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบ


รูปภาพของ phakdeehos

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos