บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

เรื่องการประเมินผลข้าราชการประจำปี 2563

เรื่องการประเมินผลข้าราชการประจำปี 2563

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

 

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos