บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

รูปภาพของ phakdeehos

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มอบอุปกรณ์สนับสนุน สู้วิกฤติ COVID-19

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลภักดีชุมพล

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มอบอุปกรณ์สนับสนุน สู้วิกฤติ COVID-19

รูปภาพของ phakdeehos

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศขอขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งนักโภชนาการ

ประกาศขอขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งนักโภชนาการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งนักโภชนาการ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งนักโภชนาการ วันที่ 19 - 26 มีนาคม 2563

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์วันที่ 27 มี.ค.63 เวลา 13.00

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos