บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลภักดีชุมพลปีงบประมาณ 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

โรงพยาบาลภักดีชุมพลปีงบประมาณ 2566

รูปภาพของ phakdeehos

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
รูปภาพของ phakdeehos

๑๓ ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ระหว่างวันที่ 4- 12 ต.ค. 66

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

ระหว่างวันที่ 4- 12 ต.ค. 66 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ(กลุ่มงานทันตกรรม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

(กลุ่มงานทันตกรรม) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos