บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

รูปภาพของ phakdeehos

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม2564 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564

 

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos