บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

นโยบาย โรงพยาบาลภักดีชุมพล

 

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos