บล็อก

รูปภาพของ phakdeehos

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภักดีชุมพล

รูปภาพของ phakdeehos

วันที่ 12 กรกฎาคม..2561 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรมดำนาข้าวปลอดสารพิษเพื่อผู้ป่วย

วันที่ 12 กรกฎาคม..2561 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรมดำนาข้าวปลอดสารพิษเพื่อผู้ป่วย เปิดตลาดนัดสีเขียวผัก เนื้อสัตว์ ปลอดสารพิษที่ร่วมทำข้อตกลงซื้อขายผลผลิตกับ รพ.ภักดีชุมพล ใน โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมดำนาปลูกข้าวปลอดสารพิษเพื่อผู้ป่วย "ความสุขจากพ่อ สู่แผนดิน" วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา" ณ รพ.ภักดีชุมพล

รูปภาพของ phakdeehos

วันที่ 20 มิถุนายน 256 คปสอ.ภักดีชุมพล รับนิเทศการประเมินผลงาน ครั้งที่ 2

คปสอ.ภักดีชุมพล รับนิเทศการประเมินผลงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มิถุนายน 2561

รูปภาพของ phakdeehos

คปสอ.ภักดีชุมพล รับประเมิน NCD Clinic Plus&Dpac 4.0 ปี 2561

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 คปสอ.ภักดีชุมพล รับการตรวจประเมิน รับรองคุณภาพ NCD Clinic Plus&Dpac 4.0 ปี 2561

รูปภาพของ phakdeehos

“โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ “

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลภักดีชุมพล มูลนิธิกาญจบารมี ร่วมกับ คณะประสานงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ “โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ “ ออกคัดกรองสตรีที่มีความเสี่ยงและด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่อำเภอภักดีชุมพล

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อก