บล็อก

รูปภาพของ phakdeehos

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ-สขร-ต.ค-61

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

รูปภาพของ phakdeehos

คณะ พชอ อำเภอภักดีชุมพล และ คปสอ. ภักดีชุมพล ได้ร่วมกันจัด โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน

คณะ พชอ อำเภอภักดีชุมพล และ คปสอ.ภักดีชุมพล ได้ร่วมกันจัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ วัดบ้านซับใหญ่ ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพลให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการตรวจตา บริการคัดกรองสุขภาพจิต ฝึกอาชีพ การฝึกทำลูกประคบ น้ำมันหอมตรวจคัดกรองวัณโรค ตรวจคัดกรองสารเคมี ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ได้รับการต้อนรับ และความร่วมมือ จากผู้นำชุมชน อสม และ ประชาชน เป้าหมายเป็นอย่างดี

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน 6 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อก