บล็อก

รูปภาพของ phakdeehos

วันที่ 20 มิถุนายน 256 คปสอ.ภักดีชุมพล รับนิเทศการประเมินผลงาน ครั้งที่ 2

คปสอ.ภักดีชุมพล รับนิเทศการประเมินผลงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มิถุนายน 2561

รูปภาพของ phakdeehos

คปสอ.ภักดีชุมพล รับประเมิน NCD Clinic Plus&Dpac 4.0 ปี 2561

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 คปสอ.ภักดีชุมพล รับการตรวจประเมิน รับรองคุณภาพ NCD Clinic Plus&Dpac 4.0 ปี 2561

รูปภาพของ phakdeehos

“โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ “

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลภักดีชุมพล มูลนิธิกาญจบารมี ร่วมกับ คณะประสานงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ “โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ “ ออกคัดกรองสตรีที่มีความเสี่ยงและด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่อำเภอภักดีชุมพล

รูปภาพของ phakdeehos

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทีมงานอนามัยแม่และเด็ก คปสอ ภักดีชุมพล รับการออกเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กและการลงบันทึกข้อมูล จากทีมงานอนามัยแม่และเด็ก สสจ ชัยภูมิ

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทีมงานอนามัยแม่และเด็ก คปสอ ภักดีชุมพล

รับการออกเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กและการลงบันทึกข้อมูล

จากทีมงานอนามัยแม่และเด็ก สสจ ชัยภูมิ ได้รับคำชื่นชม จากทีม สสจ ชัยภูมิ

ในเรื่องการตรวจพัฒนาและการบันทึกข้อมูลอยู่ในขั้นดีสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในวันนี้ และรักษามาตฐานงานของเราต่อไปนะคะ

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อก