บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

          ด้วย โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฎิบัติงานในโรงพยาบาลภักดีชุมพล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ตำแหน่ง     พนักงานขับรถยนต์  1  อัตรา  ดังรายละเอียดการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

รูปภาพของ phakdeehos

5 มกราคม 2559 โรงพยาบาลภักดีชุมพลสีขาว ปลอดยาเสพติด

          โรงพยาบาลภักดีชุมพล ได้ดำเนินการในการเป็นแบบอย่างในด้านผู้นำสุขภาพที่ดี และเพื่อดำเนินการตามนโยบายหน่วยงานราชการโรงพยาบาลสีขาว โดยจัดกิจกรรมตรวจปัสสาวะเพื่อคัดกรองหาสารเสพติดในกลุ่มเจ้าหน้าที่ทุกคนของโรงพยาบาลโดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นพ.วิชิต รุ่งพุทธิกุล และมีคณะกรรมการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอภักดีชุมพล โดยการนำของ นายวรวิทย์ นามมหานวล ปลัดอาวุโส และนายรังสรรค์ จันทราษี ปลัดอำเภอภักดีชุมพล ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในครั้งนี้

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos