ประกาศ การกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ การกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน

ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หมวดหมู่: