เชิญชวนเสนอประกวดราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าภายในโรงพยาบาล

รูปภาพของ phakdeehos

เชิญชวนเสนอประกวดราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าภายในโรงพยาบาล

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หมวดหมู่: