บล็อก

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานบริการ ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. -22 ก.ค.65

โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานบริการ ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. -22 ก.ค.65 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อก