บล็อก

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 6 มิ.ย.65

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 6 มิ.ย.65 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักโภชนาการและพนักงานบริการ ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. - 6 พ.ค.65

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักโภชนาการและพนักงานบริการ

ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. - 6 พ.ค.65 รายละเอียดการรับสมัตรตามเอกสารแนบ

 

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อก