บล็อก

รูปภาพของ phakdeehos

โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2561

โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมภูโอบ โรงพยาบาลภักดีชุมพล โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการพัฒนาสุขภาพเด็กให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีศักยภาพที่ดีในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต โดยวิทยากรพิเศษ ท่านนายแพทย์ยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๙ และ แพทย์หญิงศรัญญา พันธ์ทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์

รูปภาพของ phakdeehos

ประชุมอบรมโครงการ Analytic & Databases Cleaning For NHSO Foundations21-22 ธันวาคม 2560

งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฝ่ายแผนงานยุทธ์ศาตร์ จัดประชุมอบรมโครงการ Analytic & Databases Cleaning For NHSO Foundations ปีบงบประมาณ2561 วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อก