บล็อก

รูปภาพของ phakdeehos

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทีมงานอนามัยแม่และเด็ก คปสอ ภักดีชุมพล รับการออกเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กและการลงบันทึกข้อมูล จากทีมงานอนามัยแม่และเด็ก สสจ ชัยภูมิ

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทีมงานอนามัยแม่และเด็ก คปสอ ภักดีชุมพล

รับการออกเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กและการลงบันทึกข้อมูล

จากทีมงานอนามัยแม่และเด็ก สสจ ชัยภูมิ ได้รับคำชื่นชม จากทีม สสจ ชัยภูมิ

ในเรื่องการตรวจพัฒนาและการบันทึกข้อมูลอยู่ในขั้นดีสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในวันนี้ และรักษามาตฐานงานของเราต่อไปนะคะ

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อก