บล็อก

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566

 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานบริการ ระหว่างวันที่ 21-28 ก.พ. 2566

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ระหว่างวันที่ 21-28 ก.พ. 2566 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 2-17 ก.พ. 2566

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ระหว่างวันที่ 2-17 ก.พ. 2566 รายละเอียดตามเอกสาร แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 19 - 31 ม.ค. 2566

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ระหว่างวันที่ 19 - 31 ม.ค. 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อก