ข่าว ประกาศ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกวด อสม.ดีเด่น ระดับเขตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อสม. ดีเด่น ด้านส่งเสริมสุขภาพ

นางประคอง ใสชาติ

 

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

         โรงพยาบาลภักดีชุมพลมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามรายการดังต่อนี้

    คุรภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ ยูนิตทำฟันสำหรับ รพ.สต.ถ้ำแก้ว  จำนวน  1  ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังรายละเอียดตามประกาศแนบท้ายประกาศนี้

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ชนิดฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม จำนวน ๑๘๐ เมตร

         โรงพยาบาลภักดีชุมพล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ตามแบบเลขที่ ๓๘๘๒/๒๕๒๖ ชนิดรากฐานไม่ตอกเสาเข็ม จำนวน ๑๘๐ เมตร ที่ รพ.สต.หนองตะเคียน อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

รูปภาพของ phakdeehos

5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

          ด้วยโรงพยาบาลภักดีชุมพล  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ตามรายการดังนี้

1.  เครื่องกระตุกหัวใจ (defibrillator) จำนวน  1  เครื่อง

2.  เครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือด (Pulse oxmeter)  จำนวน  1  เครื่อง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

หน้า

Subscribe to RSS - ข่าว ประกาศ