รูปภาพของ phakdeehos

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ออกหน่วยตลาดนัด บ้านหัวยหินฝน

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกเพื่อประชาชนสุขภาพดีโรงพยาบาลภักดีชุมพล ปีงบประมาณ 2560

โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนตำบลวังทอง

 

รูปภาพของ phakdeehos

หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกหน่วย บ้านโนนผักหวาน

หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกหน่วย บ้านโนนผักหวาน ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
Cr. Chonprakan Prajotanang

รูปภาพของ phakdeehos

7 สิงหาคม2560 ทีมหมอครอบครัวตำบลเจาทอง ออกเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจกับผู้สูงอายุ

7 สิงหาคม 2560 ทีมหมอครอบครัวตำบลเจาทอง ออกเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และครอบครัว โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนตำบลเจาทอง

รูปภาพของ phakdeehos

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ 2560 คณะประสานงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ 2560 คณะประสานงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 โครงการตำบลจัดการดีเด่นระดับชาติ ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีการประชุมวิชาการโรคพยาธิใบไม้ใบตับและมะเร็งท่อน้ำดีแห่งชาติ ปีงบประมาณ2560 โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่2-4 สิงหาคม ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS