ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์และนวก.เงินและบัญชี ระหว่างวันที่ 3เม.ย. - 7เม.ย.66

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์และนวก.เงินและบัญชี

ระหว่างวันที่ 3เม.ย. - 7เม.ย.66 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

หมวดหมู่: