ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

รูปภาพของ phakdeehos

          ด้วย โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภักดีชุมพล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ตำแหน่งและอัตราที่จ้าง

     ๑.๑ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์   จำนวน ๑ ตำแหน่ง

     ๑.๒ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด   จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ดังรายละเอียดการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

หมวดหมู่: