โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล/อาสาสมัครดูแลสุขภาพระยะยาวผู้สูงอายุและผู้พิการที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด คปสอ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมพระราชภาวนาวราจารย์ โรงพยาบาลภักดีชุมพล

รูปภาพของ phakdeehos

 

 

หมวดหมู่: