โรงพยาบาลภักดีชุมพล ออกให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากลุ่มนักเรียน โดยคณะกรรมการเอดส์ รพ.ภักดีชุมพล ณ หอประชุมโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 12 กุมภาพันธ์ 2558

รูปภาพของ phakdeehos

 

หมวดหมู่: