ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

รูปภาพของ phakdeehos

          โรงพยาบาลภักดีชุมพลมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามรายการดังนี้

๑.  ยูนิตทำฟัน     จำนวน  ๑  ชุด

ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

หมวดหมู่: