ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

รูปภาพของ phakdeehos

          โรงพยาบาลภักดีชุมพล มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามรายการดังนี้

๑. ยูนิตทำฟัน     จำนวน  ๑ เครื่อง

 

หมวดหมู่: 
ไฟล์แนบ: 

คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน