6 มิถุนายน 2557 งานควบคุมโรค กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ กลุ่มเสี่ยง 9 บ้านเขตรับผิดชอบ ^^

รูปภาพของ phakdeehos

 

หมวดหมู่: