อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ หลักสูตร WE CAN DO คปสอ.ภักดีชุมพล ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลภักดีชุมพล

รูปภาพของ phakdeehos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดหมู่: