ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตราประจำกลุ่มงานทันตกรรม ระหว่างวันที่ 15-29 มี.ค. 2566

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

ประจำกลุ่มงานทันตกรรม ระหว่างวันที่ 15-29 มี.ค. 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หมวดหมู่: