ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 9-29 มี.ค. 2566

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ระหว่างวันที่ 9-29 มี.ค. 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หมวดหมู่: